KIM doet research

KIM observeert, analyseert, toetst en draagt oplossingen aan. KIM staat midden in de maatschappij……en midden in de jongerencultuur. Onderbuikgevoelens van mensen en actuele gebeurtenissen op het gebied van beeldvorming in de media komen op de website ter sprake. Er worden regelmatig artikelen, onderzoeken en interviews gepost. Deze zijn aanleiding voor gedachtewisseling en discussie op het forum. Het KIM panel, wat bestaat uit een aantal (jong)volwassenen, zal vaak de aanstichter zijn van discussie.

KIM helpt ook graag bij de voorbereiding en de uitvoering van onderzoeken! Je kan haar benaderen voor literatuuronderzoek, het afnemen van interviews en focusgroepen, het verwerken van data en de analyse van data.

KIM HEEFT TOT NU TOE MEEGEWERKT AAN DE VOLGENDE ONDERZOEKEN:

  • Coolpolitics/studio Zeitgeist – Muslims in Europe
  • Labyrinth Onderzoek & Advies/Movisie – Survey Integratie Minderheden
  • Labyrinth Onderzoek & Advies/Radboud Universiteit Nijmegen – Proef Bijstand
  • Labyrinth Onderzoek & Advies/Vrije Universiteit Amsterdam – Geven in Nederland
  • Pharos/Labyrinth Onderzoek & Advies – Verdiepend onderzoek mantelzorgers van allochtone ouderen met dementie
  • Universiteit van Amsterdam (Bonger instituut ) – Probleemspelers in de amusementsindustrie
  • Sociaal en Cultureel Planbureau – Jongeren en de Nederlandse identiteit

Er ontstaat natuurlijk helemaal wat moois wanneer onderzoek wordt gekoppeld aan het thema beeldvorming in de media!

Academische onderzoeken van Kim:

  • (2018) Momenteel bezig met mijn wetenschappelijke promotie (PhD kandidaat aan de Universiteit van Utrecht) – How and to what extent do the images in commercial rap music videos impact the self-concepts of Dutch and American adolescents?
  • (2015) Georgia State University, African-American studies department – How and to what extent do the images in commercial rap music videos impact the concepts of self of African-American male and female late adolescents? Mentor/advisor Dr. Lia Bascomb.
  • (2009) Erasmus Universiteit, Media en Journalistiek (MSc) – Op welke wijzen geven Nederlandse en Amerikaanse meisjes betekenis aan de representaties van vrouwen in commerciële rapmuziekvideo’s?

dankoor-talk-flyer-page-001